Tel: +34 972 57 37 31

 

BENVINGUTS AL PETIT PRINCEP

horari Escola Bressol Petit Princep de Banyoles

                VENIU A VEURE LES NOVES TARIFES PEL CURS 2017-2018                

 

ESCOLA BRESSOL A BANYOLES

A l'Escola " El Petit Príncep " , vam aprofitar la curiositat natural del nen per a l'exploració i l'aprenentatge, utilitzant una adequada metodologia . Les educadores de El Petit Príncep, faciliten el desenvolupament integral, respectant el ritme individual de cada nen , ajudant a crear experiències significatives que fomentin hàbits i rutines positives. La metodologia activa dóna la possibilitat als nens de créixer en autonomia emocional, intel·lectual i física.

 

Escola Bressol Petit Princep, a Banyoles

L' Escola El Petit Príncep de Banyoles, té com a protagonista principal al NEN.

És una Escola oberta als pares, que ofereix:

-Una atenció individualitzada

-Un ambient ric i estimulant, amb educadors que treballen en equip.

 

A més, l' Escola Petit Príncep de Banyoles:

-Afavoreix la relació amb la natura i el món que ens envolta.

-Fomenta l' experimentació i el descobriment propi

-S'interessa a desenvolupar totes les capacitats i potencial del nen

-Ensenya als nens a partir del JOC

 

jocs i amics

 

LLAR 0 (0 a 1 any): Busquem l'autonomia física del nen, des de seure, incorporar-se, desplaçar-se, gatejar, posar-se dempeus i caminar, crear hàbits d'higiene, controlar el seu cos, obeir ordres senzilles ..., tot això dependrà de l'edat d'incorporació de l'infant a l'Escola, sempre tenint molt en compte les seves necessitats i evolució personal.

-Estimulació psicomotriu


LLAR 1 (1 a 2 anys): Pretenem aconseguir que els nens aprenguin a conviure, en el sentit més ampli de la paraula. És un moment difícil en què no parlen i no poden expressar les seves necessitats que fins llavors han estat ateses només a través del plor. Ara han de compartir, respectar, tenir empatia, tenir autodomini, aprendre a superar-se, saber perdonar ...

-Estimulació I desenvolupament psicomotríu

-Treballar Amb el llenguatge oral

-Aprendre A relacionar-se amb els altres

-començar A compartir jocs i elements de l'entorn.


LLAR 2 (2 a 3 anys): Per a aquest curs, pretenem que el nen superi 2 objectius: que el Nen vingui content a l'Escola i preparar-los de la millor manera per anar a P3

Per aconseguir aquests objectius treballem amb els Nens a partir del Joc, la manipulació de diferents materials i textures ... a partir de contes i duent a terme moltes sortides. També donant molta importància a les rutines diàries, basant-nos en la seva autonomia i incentivant-los a ser més independents.


 

 OBJECTIUS

OBJECTIUS GENERALS DEL 1º CICLE EDUCATIU INFANTIL

Progressar en el coneixement i domini del seu cos i de les seves possibilitats, adquirint hàbits de salut i benestar.

Assolir el grau de seguretat afectiva i emocional que reforci i asseguri la seva evolució. Una afectivitat positiva és la primera garantia d'estabilitat emocional i seguretat que necessiten els nens, tant en ells mateixos, com en els altres.

Comportar-se d'acord a uns hàbits i normes que els proporcioni una autonomia personal i a saber relacionar-se i col·laborar en armonia amb el grup social.

Observar i explorar l'entorn proper amb una actitud de curiositat i respecte pels elements que el formen.

Discriminar, relacionar i retenir dades a través dels cinc sentits.

Representar aspectes de la realitat viscuda, coneguda o imaginada, expressant a través de les possibilitats simbòliques que els ofereix el joc i altres formes de representació.

Comunicar-se i expressar-se per mitjà dels diferents llenguatges: corporal, verbal, gràfic, plàstic, musical i matemàtic.

Conèixer mitjançant la participació, manifestacions culturals, tradicionals i folklòriques

 

 

 

...